1 Comment

  1. Nguri uri budaya Jawi..kalebet mbudi daya amrih saged mangertosi dumatheng asal usul..paham..sinten tho..kados punapa tho..? ..wong Jowo .Kanthi punika monggo kita tindakaken..bab bab ingkang sae..bener..ning ya pener..laku..lampah kita..ingkang jumbuh kaliyan wewarah ..wewaler..agami..punapa kemawon..uger mboten kagunganbpanganggep rumaos awake dhewe inkang paling bener..lsp.semanten menggah urun sakedik nyuwun gunging psngapunten mbok bilih kathah seling surup awit cubluking pangertosan..nuwun🙏🙏🙏

Tinggalkan Balasan